Kwaliteit en

voorspelbaarheid

zijn geen toeval.

Nazorg

Het onderhouden van optimale gebitsfuncties en de preventie van gebitsaandoeningen vormen een integraal bestanddeel van de behandelingsfilosofie.

 

De frequentie van zogenaamde recallafspraken wordt individueel bepaald.