Kwaliteit en

voorspelbaarheid

zijn geen toeval.

Preventieve Tandheelkunde

De filosofie van de praktijk is gericht op voorkomen van (verder) gebitsverval.

  • Het analyseren en bijsturen van de lifestyle, eet- en drinkgewoontes
  • Het gezamenlijk bepalen van de optimale mondhygiëne
  • Het bepalen van de individuele tandheelkundige risicoanalyse 

vormen hierin belangrijke kernpunten.